Dit artikel is eerder gepubliceerd ILABmagazine (politie innovatielab)

Politie, Openbaar Ministerie, wetenschap en onderwijs vinden elkaar in het project Follow The Money. Dit project ging begin dit jaar van start. In Follow The Money staat innovatie in het opsporen van illegale geldstromen en fraude rondom de georganiseerde hennepteelt centraal. De politie werkt in het project samen met het Openbaar Ministerie, de Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool. Vijf studenten zijn vanuit het iLab met diverse onderzoeken binnen het project aan de slag gegaan: “Dit project gaat ons verder brengen.”

Follow The Money focust zich op de financiële opsporing. “Rondom de georganiseerde hennepteelt vinden veel frauduleuze financiële praktijken plaats. Denk bijvoorbeeld aan witwassen of het faciliteren van crimineel vermogen. Het opsporen van deze praktijken maakt een belangrijk onderdeel uit van de aanpak van grootschalige, georganiseerde hennepteelt”, legt projectleider Geerte Beijer van de politie uit. De studenten werken vanuit het iLab.

 

Onderzoeken met één doel
De vijf studenten – vier van de academie Financieel Management van Zuyd Hogeschool en een van de Universiteit Maastricht – richten zich met verschillende onderzoeken op het innoveren van de opsporing van illegale financiële praktijken rondom de georganiseerde hennepteelt. Iedere student richt zich op een ander aspect van dit proces. Met als overkoepelend doel om de opsporing nóg efficiënter en beter te maken. “Hierbij maken zij gebruik van kennis en vaardigheden op het gebied van o.a. data-analyse, business intelligence, financiën en juridische zaken”, aldus Beijer. Op het moment van schrijven ronden de studenten hun onderzoeken af.

 

Geen eenzijdige blik
Eén van de studenten die meedoet aan Follow The Money is Sophie Rous. Zij volgt een master Strafrecht, Forensica en Criminologie aan de Universiteit Maastricht. “Het is interessant én leuk om met verschillende blikken naar een bepaalde problematiek te kijken. Ieder vanuit zijn eigen achtergrond”, vindt Sophie. “Vaak kijk je, zeker in de rechtsgeleerdheid, redelijk eenzijdig naar een bepaald probleem. Juist nu kun je kennis van anderen meenemen en denk je soms: ‘O ja, dat kan natuurlijk ook.’” Ze noemt een voorbeeld uit haar eigen onderzoek. “Ik kijk voornamelijk naar de juridische verwijtbaarheid en betrokkenheid van notarissen bij georganiseerde criminaliteit. Ik benader dit vanuit een juridisch perspectief. Maar de studenten die binnen Follow The Money bezig zijn met data-analyse komen weer met andere oplossingen. Die kennis proberen we met elkaar te combineren.”

 

Kruisbestuiving

En dat is het ook het mooie van Follow The Money, vindt Inge Godthelp, hoofd Operatiën van de Eenheid Limburg: “Dit project is een
perfect voorbeeld van innovatie die ontstaat door de kruisbestuiving van verschillende disciplines: wetenschap, technologie, recht en handhaving. Iedereen die meedoet, of het nu studenten zijn of de Officier van Justitie, brengt zijn of haar expertise in. Bovendien is het innovatie die straks zijn weerslag heeft op de operatie; het dagelijkse politiewerk.” Kennis borgen De ambitie van Follow The Money is om de opgedane kennis te bundelen in een minor-traject op Zuyd Hogeschool of de universiteit. Op die manier wordt de kennis voor langere termijn geborgd. Fanny Hilhorst, Officier van Justitie, is daar enthousiast over. “Zo bouwen we elke keer verder. En kunnen we onze aanpak verder ontwikkelen.” Want die integrale aanpak is vernieuwend, vindt ze: “Het biedt kansen om informatie, zeker uit open bronnen, op een andere manier te gebruiken en dus om beter te voorspellen hoe bepaalde criminele praktijken zich zullen voordoen.”

Open samenwerken
Ook is Hilhorst erg te spreken over de samenwerking tussen de verschillende partners in Follow The Money. “Door open samen te werken met ketenpartners op het gebied van veiligheid en door gebruik te maken van kennis en kunde uit het onderwijs en de wetenschap, kunnen we een bredere aanpak ontwikkelen. Niet alleen voor de georganiseerde hennepteelt, maar ook in andere dossiers. Wat we nu leren tijdens Follow The Money gaat ons allemaal verder brengen.”