Decision Management: Grip op beslissingen

Lezing Decision Management: Grip op beslissingen

Met welk vervoersmiddel ga ik naar mijn werk?”, “Hoe laat sta ik op?” en “Welke kleding trek ik aan?”  zijn maar drie voorbeelden van de grote hoeveelheid dagelijkse beslissingen die wij nemen.  Naast dat wij als individuen beslissingen maken doen wij dit ook binnen ons dagelijkse werk. Twee voorbeelden zijn: “Welke prijs bereken ik voor mijn producten?“ en “Hoe bepaal ik welke klanten ik vooraf laat betalen?” Het maken van de juiste beslissing is van cruciaal belang voor een goede performance van de organisatie. Of anders gezegd: de prestatie van een organisatie is de som van alle beslissingen die er genomen worden. Hoe beter de beslissingen genomen worden des te beter de resultaten van de organisatie zijn.  Het herhaaldelijk maken van onjuiste beslissingen kan uiteindelijk zelfs leiden tot een faillissement.

Na afloop van deze sessie kent u de vragen waarop u (vooraf) een antwoord moet geven om te kunnen beginnen met het beter managen en het continu verbeteren van uw bedrijfsbeslissingen. 

Onderstaand een overzicht van enkele verschillende onderwerpen die tijdens de sessie Decision Management: Grip op beslissingen aan bod komen:

Autonomie:

De computer neemt steeds meer beslissingen. Dit doet de computer door het toepassen van slimme stappenplannen, ook wel algoritmes genoemd. Beurshandel en het diagnosticeren van patiënten gebeurt al op deze manier. Aan de andere kant van het spectrum maakt de mens een beslissing zonder de hulp van computer. Tussen deze twee uiterste vormen zijn er 8 opties van autonomie. Wanneer kiest u voor één van deze varianten en waarom? De belangrijkste factor waarmee rekening gehouden dient te worden is transparantie. Maar transparantie kan zowel een vriend als vijand zijn.

Personalisatie:

Wilt u voor elke klant, patiënt of burger op dezelfde manier een beslissing maken? Of wilt u zich inleven in de persoonlijk situatie van uw klant?  Dit laatste verdient natuurlijk aanbeveling, maar in hoeverre is dit mogelijk? En hoe beïnvloedt dit de manier waarop u uw beslissing vastlegt? Er is een groeimodel met bijbehorende technologie beschikbaar. Hierbij het wel ontzettend belangrijk is dat hoe meer u personaliseert hoe belangrijker de feedback loop wordt.

Van Big Data naar Slimme Beslissingen:

Big Data is een hype. Een hype die bij veel organisaties leidt tot infobesitas. Infobesitas is een overmatige opslag van data waarmee geen toegevoegde waarde voor de organisatie wordt gecreëerd. Hoe voorkomt u infobesitas? Door big data te koppelen aan beslissingen! Big Data kun je vergelijken met ruwe olie. Aan ruwe olie op zichzelf hebben we ook niet veel. Maar wanneer ruwe olie is verwerkt kent het velen toepassingen: twee voorbeelden zijn het laten rijden van een auto en het maken van speelgoed. Big Data is de ruwe olie om slimmere beslissingen te maken!

Het Data Netwerk Effect:

U wilt steeds slimmere en betere beslissingen maken? Een beslissing kan slimmer gemaakt worden door de beslissing en de uitkomsten te analyseren. Anders gezegd hoe vaker een beslissing wordt genomen hoe meer data er beschikbaar komt over de resultaten. Hoe meer data er beschikbaar komt des te slimmer de beslissing wordt. Hoe slimmer de beslissing wordt, des te meer waarde de beslissing heeft voor uw organisatie. Dit wordt het data netwerk effect genoemd. Indien u het ‘data netwerk effect’ goed inzet is er niemand die zo goed als u beslissingen kan maken.

Voor meer informatie over deze lezing  of het boeken van de lezing: info@martijnzoet.com