Cursus: Elicitatie en Ontwerp van beslissingen en bedrijfsregels

Cursus: Elicitatie en Ontwerp van beslissingen en bedrijfsregels

Tijdens deze cursus worden twee technieken om een bedrijfsregelarchitectuur te eliciteren en te ontwerpen aangeleerd.

Omschrijving

In deze cursus worden de volgende drie vragen beantwoord: 1) hoe ontwerp ik een stabiele, maar tevens wendbare bedrijfsregelarchitectuur? 2) hoe passen bedrijfsregelsets en individuele bedrijfsregels in deze bedrijfsregelarchitectuur? en 3) hoe komt u van verschillende type bronnen, zoals wetsteksten, beleidsdocumenten en scenario’s, tot een bedrijfsregelarchitectuur? In deze cursus staan twee technieken om een bedrijfsregelarchitectuur te eliciteren en ontwerpen centraal: 1) bron gedreven elicitatie en 2) scenario gedreven elicitatie. Na afloop van de cursus is de cursist in staat om de twee technieken toe te passen in een eigen context. Daarnaast is de cursist in staat om, op basis van vijf criteria, te beoordelen hoe een geëliciteerde beslissing verder dient te worden uitgewerkt.

Doelgroep(en)

De cursus is bestemd voor diegenen die een bijdrage leveren aan de elicitatie en het ontwerp van een bedrijfsregelarchitectuur of diegenen die verantwoordelijk zijn voor het ontwerp van de bedrijfsregelarchitecturen. Te denken valt aan de volgende rollen: Jurist, Fiscalist, Beleidsmedewerker, Bedrijfsregelarchitect, Bedrijfsregelanalist, Enterprise Architect, Business Consultant, Business Analist en Proces Ontwerper.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus beschikt de cursist over: 1) de kennis om een bedrijfsregelarchitectuur te kunnen duiden, 2) de kennis om de drie vormen van wendbaarheid van een bedrijfsregelarchitectuur te beschrijven, 3) de vaardigheden om een bedrijfsregelarchitectuur te ontwerpen op basis van bronnen, 4) de vaardigheden om een bedrijfsregelarchitectuur te ontwerpen op basis van scenario's en 5) de vaardigheden om per bedrijfsregelset in de bedrijfsregelarchitectuur te kunnen beoordelen hoe de verdere uitwerking plaatst dient te vinden.

Ingangseisen

Voor deze cursus zijn geen formele ingangseisen. Bij voorkeur beschikt u over HBO werk- en denkniveau en/of minimaal twee jaar relevante werkervaring op het gebied van bedrijfsregelmanagement.

Contactgegevens

Voor meer informatie over deze cursus of het boeken van de cursus: info@martijnzoet.com