Hoe overbruggen we de kloof tussen accountant en dataspecialist? Deel 2 van een drieluik over data-analyse. In een eerder artikel is de buitenste ring van het ‘VTA-model toegelicht’. In dit vervolgartikel worden de twee binnenste ringen besproken.

Om de context te schetsen nog even kort de kern van het vorige artikel. Het VTA-model maakt het mogelijk het containerbegrip ‘data-analyse’ concreet in verschillende categorieën te onderscheiden. Het is een hulpmiddel dat door het beantwoorden van drie vragen komt tot de specifieke data-analyse die de persoon in kwestie wil uitvoeren. Het model begint altijd in de binnenste cirkel, waarbij de vraag wordt gesteld welk element er geanalyseerd moet worden: een proces, een beslissing of een object?

Authors:

Eric Mantelaers;

Martijn Zoet.

APA Reference:

Mantelaers E., Zoet M., (2018). Data-analyse (nader) geanalyseerd II, De Accountant: Het NBA Platform voor nieuws, achtergrond en debat.