Financial CHAOS Engineering

Maken uw bestuurders, net zoals de bestuurders van Pathé, 19 miljoen euro over wanneer ze daarover worden gebeld en gemaild door de accountant? Ofwel, wanneer een medewerker een e-mail van de baas krijgt, maakt hij dan het geld over? En hoeveel nepfacturen worden er door uw organisatie betaald?

Als het goed is komen de voorbeelden in het intro bij u niet voor. Maar werkt uw financiële systeem 100% foutloos? Dat is waarschijnlijk ook niet het geval. Er zijn altijd zaken die kunnen worden verbeterd. Veel managers en organisatieadviseurs beschouwen een organisatie te veel als een verzameling van bewust gemaakte en goed onderhouden afspraken. Het zelfordeningsmechanisme uit de chaos- en complexiteitstheorie laat evenwel zien dat die veranderingen juist niet altijd kunnen worden beheerst, maar ‘vanzelf’ ontstaan en een eigen dynamiek hebben. Het is daarom belangrijk dat uw financiële systeem veerkracht toont en kan blijven functioneren. Het is wenselijk om een goed optimum te vinden tussen enerzijds de natuurlijke wil om een organisatie te beheersen en anderzijds de durf om een organisatie haar eigen dynamiek te laten hebben.

Auteurs:

Eric J.H.J. Mantelaers RA AA CISA CISO

Dr. Ing. Martijn Zoet