Artificiële Intelligentie (AI) is op dit moment een van de technologieën waar het meest over geschreven wordt. Waarom is AI zo’n hot topic en wat is AI eigenlijk? In dit artikel waarom AI een hot topic is en waarom dit vanuit een historisch perspectief ook logisch is. Daarna worden de vier vormen van AI toegelicht en de skills die nodig zijn om daarmee als financial te kunnen acteren.

De onderliggende oorzaak van de veranderde werkzaamheden van de financial en de benodigde digital skills zijn terug te voeren op de evolutie van informatietechnologie. In de wereld van informatietechnologie bestaan meerdere raamwerken om de interne structuur van een informatiesysteem te beschrijven. Ondanks dat deze raamwerken op onderdelen van elkaar verschillen kennen ze in grote lijnen dezelfde opbouw. Dit komt voort uit een algemeen geaccepteerde evolutie van informatietechnologie.

Authors:

Martijn Zoet

Koen Smit

Eric Mantelaers

APA Reference:

Zoet, M., Smit, K. & Mantelaers, E. (2018) Artificiële Intelligentie: Financials buiten spel? We Are Finance 1(2), (2018). Thema: Data Analyse is de toekomst.