Abstract:
Via diverse (social) media en via de site van de NBA is recent het onderzoek ‘De accountant voor het block gezet; De impact van blockchain-technologie op het samenstelproces’ verspreid. Een reactie bij de conclusies.

Het onderzoek, in opdracht van de NBA, is een afstudeerproject voor twee studenten van de studie bedrijfseconomie aan Avans Hogeschool te ‘s Hertogenbosch. Op Nba.nl staat het volgende vermeld als belangrijkste conclusie van het onderzoek: “De conclusie die voorkomt uit het onderzoek, is dat blockchain geen toegevoegde waarde heeft tijdens de samenstelwerkzaamheden. Dit omdat de accountant nu over betere oplossingen beschikt, dan wanneer hij gebruik zou maken van de mogelijke blockchain oplossingen. De samenstelwerkzaamheden zullen pas wijzigen als zijn klant de blockchain technologie implementeert. Maar dit zal naar verwachting nog wel enige tijd op zich laten wachten. Blockchain heeft een aantal (negatieve) eigenschappen waardoor het niet direct toepasbaar is in de financiële processen van de klant.”

Authors:
Rob Jacobs;
Martijn Zoet.

APA Reference:
Zoet, M. & Jacobs, R. (2017). De accountant voor het block, een reactie.