Uw Analyse Quotient

De Analyse Quotiënt is een performance analyse waarmee bruikbare inzichten worden verschaft om de analysecapaciteiten van een organisatie of onderdeel van een organisatie te verbeteren. Het is daarmee de basiscalculatie van elk business intelligence, machine learning en AI project. 

De scores die aan de Analyse Quotiënt van een organisatie kunnen worden toegekend, zijn: genie, begaafd, gemiddeld, uitgedaagd en zwak. De score van de Analyse Quotiënt benadrukt de sterke en zwakke punten ten aanzien van de analysecapaciteit van een organisatie. Deze kan daarom worden gebruikt  voor het identificeren van kansen en verbeteringen op korte en lange termijn. Om deze verbeteringen te kunnen identificeren worden er op drie dimensies metingen uitgevoerd, namelijk: 1) de (type) analysevragen die de organisatie kan beantwoorden, 2) de automatiseringsgraad die wordt toegepast bij het beantwoorden van de analysevragen 3) de integratie van het antwoord op de analysevraag, in bedrijfsprocessen en/of bedrijfsbeslissingen. 

Voordat de score kan worden berekend op deze drie dimensies dient er één voorbereidende stap te worden uitgevoerd: het bepalen van de analysevragen op basis waarvan de Analyse Quotiënt wordt bepaald. Hierbij zijn er twee mogelijkheden, namelijk: 1) het formuleren van een eigen set van analysevragen of 2) gebruikmaken van een set analysevragen die beschikbaar wordt gesteld door een derde partij. Een zogenaamde benchmark. Hieronder vindt u sets van analysevragen die wij al voor u hebben opgesteld. Dit gebaseerd op analysevragen die andere organisaties en producten op dit moment al beantwoorden. Bent u geïnteresseerd in het toetsen of versnellen van u business intelligence, machine learning of AI project. Neem dan contact met ons op over de aanschaf van uw set met analysevragen.