Geert Jan Nieboer
Program Director - Finance Transformation
Bestuurslid Pensioenfonds

“We recently did 2 digital exploration sessions with Martijn, one with DSM’s global Finance Leadership Team and one with DSM’s pension fund management on opportunities and threats related to Fintech. In these sessions Martijn proves to be highly knowledgeable and interactive as a teacher and facilitator. He quickly leads you from creating awareness on the importance and abundance of data to insights on what is already all being done with these data to digitization opportunities in your domain with giving clear examples of the underlying essential mechanisms. It gives the audience some answers, but at least as many new questions and definitively creates awareness and energy around the topic.”


Eline Ketelaars
Verantwoordelijk voor de korte programma’s bij NIVE Opleidingen, waaronder de cursussen en het NIVE Controllerscongres

"Ook wist Dr. Ing. Martijn Zoet, lector Optimaliseren Kennisintensieve Bedrijfsprocessen bij Zuyd Hogeschool, ons met zijn aanstekelijke enthousiasme te boeien over vijf vormen van analytics, en dat aan de hand van een koffiezet-proces als metafoor.  Want wat is nou een analytic (kopje koffie), wat zijn de condities (ingrediënten) en hoe werkt automatiseren (koffie zetten). Een belangrijke boodschap: het doel komt voor de techniek. Ook kwam duidelijk naar voren wanneer je de grip verliest bij automatiseren en hoe je je moet wapenen voor risico’s die op de loer liggen. Niet alleen kennis is bijgespijkerd, maar zeker ook de alertheid gevoed op risico’s die de mogelijkheden bieden."


Area Vice President,
United Kingdom and Ireland, 
Marriott Hotels International

"We invited Martijn to present at 2 of our Annual General Manager 2018 Kick-Off Meetings in the United Kingdom. He delivered a truly inspiring and engaging presentation. He met our objectives and the attendees found Martijn’s presentation thought provoking and very motivating."
 
 
 


Denis Linnartz
Associate Partner

"Namens Auréus Vermogen gaf Martijn Zoet voor een kleine honderdtal toehoorders gisteren een lezing over Blockchain en Cryptocurrencies. Op een onnavolgbare enthousiaste en wetenschappelijk wijze wist hij een moeilijk verhaal op een zeer duidelijke en toegankelijke manier over te brengen. Onze gasten en wij zelf hebben het bijzonder gewaardeerd en hebben genoten van zijn tempo, kennis, humor en brutaliteit om dit onderwerp begrijpelijk toe te lichten. Martijn bedankt!!!"Drs. Hugo Nieuwpoort
Praktijkcoördinator
Opleiding BE/FC -
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

"Na een bezoek aan het FinTech Seminar in januari 2018 met zeven collega’s van het Instituut Financieel Management in Apeldoorn (op uitnodiging van een externe relatie) waren wij van mening dat we Martijn een podium moesten bieden binnen de HAN. Op donderdag 24 mei was het zover. De verwachtingen waren hoog. De deelnemers waren heel divers: docenten, instituutsdirectie, studenten, alumni en bedrijfsrelaties. 

Op een zeer onderhoudende, degelijke, humoristische en interactieve wijze nam Martijn ons mee in de wereld van FinTech.

Hij heeft ons inzicht gegeven in de huidige, onvoorstelbare dynamiek in de Finance (van lokaal naar mondiaal). Vele begrippen worden helder neergezet. Vrijwel alles kan hij illustreren met voorbeelden.
Iemand zei: ‘Je krijgt het gevoel in een rollercoaster beland te zijn, je zit op het puntje van je stoel, blijft geboeid bij de inzage van een ‘nieuwe werkelijkheid’ die allang de ‘echte’ is (maar dat weten we niet).’ Dit gaf veel stof tot nadenken en dit alles is ook veelvuldig nabesproken.

Delen van deze informatie worden ook al als input gebruikt bij de colleges, maar ook bij klantgesprekken. Dit laatste kregen we de dag na het seminar al teruggekoppeld van een ICT-bedrijfsrelatie. Hij kon zijn opgedane inzichten de volgende dag al gebruiken in een gesprek met de klant.

De reacties van studenten, alumni, medewerkers en het werkveld waren dan ook stuk voor stuk lovend en we kijken terug op een zeer geslaagde avond."


Anouk Beeren
Director e-commerce & marketing

"We invited Martijn for our half-yearly management event. We use this meeting  to give our middle management a heads up about the strategy and status of our business, but more important to tell them about the major (digital) trends and innovations in the world. Martijn gave a stunning presentation about privacy, data, algorithms, Artificial intelligence and more head breaking topics. But he's an expert in translating this to the audience so that everyone can understand it, and that everyone can apply it to his or her discipline. I was very impressed and listened to him with my full attention to all the amazing topics he was talking about."


Istvan Penzes
Business Manager

"Gisteren een uiterst inspirerende sessie over FinTech mogen bijwonen.
Martijn gaf een energieke presentatie onder andere over het gebruik van algoritmes, artificial intelligence en Blockchain. Hij legde in begrijpelijke taal de werkingsmechanismen van Blockchain uit en schetste een toekomstbeeld voor een nieuwe economie. Hierbij is hij ingegaan op de impact op de financiële wereld en op de financiële functies.

  • Wat is de waarde van gestructureerde data?
  • Gaan FinTech bedrijven de banken overbodig maken?
  • Welke impact heeft dit op de financiële functie?
  • Hoe zal de privacy wetgeving in Europa de economische ontwikkelingen beïnvloeden?
  • Met welke ethische dilemma’s worden we geconfronteerd?

Voorspellingen over de snelheid van ontwikkelingen durft niemand meer te geven, echter in het licht van FinTech is het niet volgen van de ontwikkelingen zeer gevaarlijk.

Stuk voor stuk interessante vragen, welke de deelnemers tot nadenken hebben gestemd."


Willem Dohmen,
CEO Stimuliz

"I’ve had the chance to attend on of Martijn’s lectures during a business pitch event. Put simple: highly triggering. Martijn is able to break down complex theories and ideas on AI into clear and simple examples and practices. Appealing to young tech geekes, senior business people and everything in between. A very talented mind with a welcoming panache."


“Wat een inspirerende sessie over artificial intelligence! Boeiend voor iedereen, mét of zonder voorkennis over het onderwerp. Echt een aanrader!"


Rutger Gooszen EMIM CISA

"Op gebied van regelgestuurde processen en systemen heeft Martijn Zoet een gedegen kennispositie vanuit een onafhankelijke en wetenschappelijke benadering. Ook zijn kennis van trends en ontwikkelingen daarbij helpt om keuzes te maken op basis van inzicht en niet op basis van wat 1 leverancier beweert."


Lars Wortel
Business Analist
Werkzaam bij Capgemini

"Ik heb acht avonden lang genoten van de cursus Business Rules Management van Martijn Zoet. Het is niet gemakkelijk om ’s avonds 3 uur lang de aandacht vast te houden van een groep cursisten die er al een lange werkdag op hebben zitten, maar Martijn slaagde er moeiteloos in. Dat lukte hem vooral dankzij zijn enthousiasme, zijn uitstekende didactische vaardigheden en natuurlijk zijn schat aan kennis en ervaring, die hem in staat stelden om voor elke situatie heldere praktijkvoorbeelden aan te leveren. Ik kan Martijn warm aanbevelen aan iedereen die een cursus wil volgen op één van de onderwerpen waar Martijn verstand van heeft."


Maartje Konings
Assistent Accountant
werkzaam bij:
Koenen en Co

"Martijn is een fantastische docent. Hij heeft veel tijd, energie en geduld in mij gestoken waardoor ik mijn scriptie op een succesvolle wijze heb kunnen afronden. Naast de vele en uitgebreide kennis die hij bezit heeft hij de kwaliteit om theoretische aspecten op een praktische manier uit te leggen. De motivatie en dedication die Martijn heeft werkt zeer motiverend. Dit heeft een positieve invloed op zijn omgeving en studenten."


Antoine op den Drink
vestigingsdirecteur Maastricht

"Gisteravond een geweldige training gehad met dr. ing. Martijn Zoet, waarbij hij ons heeft meegenomen in de ontwikkelingen rondom fintech, decision management, decision mining, artificial intelligence en blockchain. Er zijn antwoorden gegeven op de volgende vragen: over welke veranderingen praten we? Wat betekent dit voor mijn werk en hoe ziet de financiële functie er in de toekomst uit?"


Tessa van der Veen
Junior Enterprise Architect
Werkzaam bij
Allianz Benelux

"Martijn is a committed and skilled teacher who pushes you to your limits. He motivates students by his enthusiastic way of teaching, by referring to actual items and also by being critical. Joining lectures provided by Martijn means, as a student, you do not only take in new information, you also participate in discussions. A simple yes or no answer is not enough. The motivation behind your choice is much more important, which teaches you to be critical and think beyond the given information. Martijn doesn't hesitate to help his students wherever he can and will always try to get the best out of you. He is absolutely one of the best teachers I have had so far."


Thomas van Leeuwen
Werkzaam bij EY

"Martijn heeft mij anderhalf jaar begeleid in verschillende projecten, waaronder mijn afstudeerstage. Behalve de ruime inhoudelijke kennis is Martijn betrokken bij de studenten. In mijn ervaring met de Hogeschool Utrecht kan ik concluderen dat er geen betere begeleider en docent beschikbaar is."


Gerrit van de Hoef
Hoofd Accounting & Reporting 
Werkzaam bij Jumbo Supermarkten

"Bedankt voor het super interessante verhaal!"

 

 


Inge Thijssens
Business controller &
Financieel adviseur  
Werkzaam bij Stichting LVO

"Nogmaals bedankt voor de presentatie gisteren, zeer informatief.  Hopelijk tot ziens!"

 

 


Harco Leertouwer
Director

"Energetic and inspiring as always presentation about the impact of artificial intelligence"


Ilse Meelberghs

"Interactie, informatief, en gewoon leuk om een gepassioneerde Martijn Zoet te horen voordragen."


Mark Hoevenaars
Director Strategy & Marketing
Werkzaam bij Sioux

"Totaal verward na blockchain speech van Martijn Zoet, de wereld wordt helemaal anders."


Matthijs van Dijk

"Martijn is a great teacher. Not only because he's an extremely enthusiastic person but mostly because he makes students feel ‘at home’ during his classes. Martijn taught me the basics of business rules management a subject he is passionate about. Additionally, Martijn motivated me to learn more about the subject. Unfortunately Martijn no longer teaches at the University of Applied Sciences Utrecht, I wish he had stayed longer.''


Noel Nix
GP International Holding NV

Super interessant presentatie!


Jean-Pierre Schobben
Financieel beleidsmedewerker
Werkzaam bij Woonpunt

"Was inderdaad een geweldige sessie. Lekker op tempo en geweldige inzichten"


Eline de Haan
Belastingdienst

"Martijn is a great teacher, supervisor and coach at the same time. If I need to describe Martijn in a few words I would say: enthusiastic, motivated, professional, skilled, dedicated, judicial but fair. Martijn is always committed to his students, he really takes the time to provide feedback or explanations. He can empathize with the students and brings out the best in them. He was my supervisor during various projects, my first internship and my graduation project. I learned a great deal on both a personal and eductional level. I could not ask for a better coach and teacher for the past three years."


Paul Heiner
Werkzaam bij Everest

"Martijn is a natural teacher. His way of teaching and coaching individual students is just how it's supposed to be. His knowledge about process innovation in combination with business rules makes him a valuable person to have around. I'm glad that Martijn was my coach while graduating, and I recommend him to everyone I know."


Deelnemer op het
evaluatieformulier van de
Sessie Fintech

"Zeer goede sessie. Begrijpelijk en goed gebracht door een gedreven spreker die de aandacht weet vast te houden."


Deelnemer op het
evaluatieformulier van de
Sessie Fintech 

"Zeer leerzame sessie, bestaande uit topics waar nog weinig mensen verstand van hebben. De meest interessante cursus voor de financiële sector die ik heb gevolgd."