Masterclasses

Op deze pagina vindt u ons aanbod van masterclasses.  Een masterclass beslaat één, twee, drie of vier dagdelen. Afhankelijk van het onderwerp, de diepgang en de gewenste leerresultaten. Aanvullend leveren wij ook op-maat masterclasses.

Masterclass FinTech

Tijdens deze masterclass worden op inspirerende en voor iedereen begrijpbare manier de wereld van FinTech ontleed. Complexe hypetermen en technologieën worden vertaald naar begrijpbare concepten en toepassingen in de alledaagse praktijk.   

Masterclass Predictive Analytics

Tijdens deze masterclass wordt op basis van drie concrete voorbeelden de transitie van beschrijvende analyse naar voorspellende analyses doorlopen. Hierna kunt u voor uw organisatie de keuze maken wat de meest geschikte transitie is.

Blog Image 04

Masterclass HealthTech

Tijdens deze masterclass worden op inspirerende en voor iedereen begrijpbare manier de wereld van HealthTech ontleed. Complexe hypetermen en technologieën worden vertaald naar begrijpbare concepten en toepassingen in de alledaagse praktijk.   

Masterclass VTA-Model

Tijdens deze masterclass leert u, op basis van het VTA-model, het formuleren van analysevragen. Het formuleren van de juiste analysevragen is de start van elk business intelligence / machine learning / AI traject.

Blog Image 02

Masterclass NFT''s

Tijdens deze masterclass bouwt u uw eigen art NFT's . Tijdens het bouwproces worden de verschillende theoretisch onderdelen  behandeld. Na deze dag weet u voor welk type problemen NFT's een mogelijk oplossing bieden en beseft u welke stappen er moeten worden gezet om met uw eigen NFT's aan de gang te gaan.

Blog Image 01

Masterclass Continuous Auditing

Tijdens deze masterclass leert u, op basis van het continuum paradigm, wat continuous monitoring, auditing en assurance is. Daarnaast wordt ingegaan op het realiseren van elk onderdeel in de praktijk.